Ochotniczna straż pożarna Kęty

Ochotnicza Straż Pożarna w Kętach

Jak zostać ratownikiem

Inne02-08-2011 | admin

Jak zostać ratownikiem w OSP GPR Kęty.

 1. Kandydat na ratownika GPR Kęty musi być człowiekiem otwartym na niesienie pomocy o każdej porze dnia i nocy oraz pory roku osobom jej potrzebującym.
 2. Należy złożyć prosbę o przyjęcie do OSP GPR oraz CV.
 3. Każdego stażystę obowiązuje 6 miesięczny staż, podczas którego każdego tygodnia we wtorek i piątek uczestniczy w ćwiczeniach psów ratowniczych w terenie otwartym i na gruzowiskach jako pozorant, ponadto wyjeżdża na organizowane przez Grupą kilkudniowe manewry doskonalące umiejętności poszukiwawczo-ratownicze.
 4. Każdy stażysta staje się członkiem Ochotniczej Straży Pożarnej – musi przejść badania specjalistyczne, zostaje ubezpieczony oraz musi ukończyć z wynikiem pozytywnym kurs I stopnia strażaka.
 5. Po odbyciu sześciomiesięcznego przygotowania, stażysta określa się do której sekcji chce przystąpić:
  • przewodnik psa ratowniczego,
  • ratownik wysokościowy,
  • ratownik medyczny ,
  • specjalista nawigacji i topografii.
 6. Po półrocznym stażu jeśli osoba jest chętna do zostania przewodnikiem psa ratowniczego, za zgodą dowódcy kupuje psa po wcześniejszym przeprowadzeniu testów predyspozycji szczeniąt.
 7. Natomiast osoba posiadająca psa, po półrocznym stażu bez psa, przystępuje do wewnętrznego egzaminu podstawowego posłuszeństwa oraz testów predyspozycji, które umożliwiają przystąpienie do szkolenia specjalistycznego przygotowującego psa oraz przewodnika do pracy w ratownictwie.
 8. Służba w formacji jaką jest Straż Pożarna jest dobrowolna, kieruje się postanowieniami statutu stowarzyszenia oraz regulaminami służb mundurowych.

Kategorie aktualności:

Współpraca: