Ochotniczna straż pożarna Kęty

Ochotnicza Straż Pożarna w Kętach

Pogłebianie wiedzy

Inne22-07-2013 | admin
praca

W tym właśnie miejscu chcielibyśmy serdecznie pogratulować naszemu dh Jurkowi Hermie obrony pracy podyplomowej na Wydziale Nauk o Zwierzętach Katedry Genetyki i Ogólnej Hodowli Zwierząt SGGW: „Poziom stresu i jego wpływ na prace psa ratowniczego”.

Idąc dalej tropem myśli przewodniej, aby nasze działania prowadziły do rozwoju i podnoszenia kwalifikacji ratowników, niezbędne jest dzielenie się posiadaną wiedzą i doświadczeniem.

Praca do pobrania

Kategorie aktualności:

Współpraca: