Ochotniczna straż pożarna Kęty

Ochotnicza Straż Pożarna w Kętach

QUO VADIS RATOWNIKU? – DROGOWSKAZ

Inne06-11-2012 | admin

W swoich szkoleniach i akcjach wykorzystujemy nowoczesny sprzęt elektroniczny, innowacyjne systemy i metody prowadzenia działań ratowniczych. Ratownicy wyszkoleni są do prowadzenia działań: gaśniczych, poszukiwawczo-ratowniczych, medycznych, wysokościowych, technicznych
i wodnych.

Podczas spotkania omówiliśmy problemy z jakimi borykają się poszczególne grupy i sekcje na swoim terenie. Najważniejszym okazał się brak wiedzy o istnieniu grup poszukiwawczo ratowniczych (na szczeblach powiatowym, wojewódzkim i krajowym) oraz brak wsparcia i przedstawiciela w takich instytucjach jak: Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej, Komenda Główna Policji. Wnioskujemy zatem o spotkanie z Prezesem ZG ZOSP RP dh Waldemarem Pawlakiem, celem poruszenia następujących tematów, dotyczących dalszego naszego funkcjonowania w strukturach ratowniczych:

 1. Prezentacji naszych jednostek /siły i środki, akcje, struktura ogólnopolska i rozmieszczenie/
 2. Utworzenia komórki ds. grup specjalistycznych /grup poszukiwawczo ratowniczych/ przy ZG OSP RP
 3. Sposobu finansowania
 4. Dostępu do szkoleń
 5. Reprezentowania interesów grup w konsultacjach nad zmianami prawnymi

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele następujących stowarzyszeń:

 • OSP Grupa Ratownictwa Specjalistycznego Łódź – Jędrzejów,
 • Sekcja Poszukiwawczo Ratownicza OSP Biegonice,
 • Grupa Ratownictwa Specjalistycznego OSP Poznań,
 • OSP Jastrzębie Zdrój,
 • OSP Laskowa,
 • Grupa Ratownictwa Specjalistycznego OSP Wisznia Mała,
 • Jednostka Poszukiwawczo Ratownicza w Siedlcach,
 • OSP Jednostka Ratownictwa Specjalistycznego Wrocław,
 • Dolnośląska Grupa Poszukiwawczo Ratownicza OSP Siechnice,
 • OSP Kielce,
 • OSP Katowice Dąbrówka Mała,
 • OSP Kęty Grupa Poszukiwawczo Ratownicza

Kategorie aktualności:

Współpraca: