Ochotniczna straż pożarna Kęty

Ochotnicza Straż Pożarna w Kętach

ŚW. FLORIANA – DZIEŃ STRAŻAKA

Inne30-04-2012 | admin
florian

Ratowanie życia, zdrowia i mienia ludzkiego, gotowość niesienia pomocy tym, którzy jej potrzebują bez względu na własne bezpieczeństwo, poszanowanie sprzętu i codzienna dbałość o naszych „czworonogich ratowników”, nieustanna motywacja do pogłębiania swojej wiedzy, to działania wpisane w codzienną strażacką służbę. Życzę, aby ta trudna i odpowiedzialna służba była dla Was źródłem osobistej satysfakcji oraz powodem do dumy.

Niech ten świąteczny dzień będzie dniem szczególnie uroczystym i radosnym, przyniesie spełnienie planów i pragnień oraz doda sił potrzebnych w pełnieniu zaszczytnej służby dla dobra społeczności. W tym miejscu nie sposób nie wspomnieć o Waszych Bliskich, Rodzinach, którzy codziennie wspierają Was w tym celu, dla Nich składam szczególne podziękowania.

Dowódca GPR OSP Kęty
Jan Wołoszyn

Kategorie aktualności:

Współpraca: