Ochotniczna straż pożarna Kęty

Ochotnicza Straż Pożarna w Kętach

WRS KOZUBNIK 2011

WRS22-06-2011 | admin
wrs2011_wrs2011logo

Celem warsztatów będzie pogłębienie wiadomości dotyczących: pracy zespołu przewodnik – pies, posługiwania się kamerą wziernikową, taktyki przeszukiwań, wytycznych dowodzenia oraz analiza pracy z systemem GPS.
Do udziału w warsztatach zostaną zaproszone zespoły 5-cio osobowe spełniające następujące wymagania:

  1. min. 2 zespoły ratownicze z aktualnym lub wygasłym egzaminem terenowym lub gruzowiskowym
  2. ratownik medyczny, nawigator
  3. torba medyczna R1, deska, 2x radiostacja nasobna analogowa
  4. uczestnicy muszą posiadać aktualne ubezpieczenie w swoich jednostkach

W związku z ograniczoną liczbą miejsc prosimy o przesłanie informacji zwrotnej o chęci uczestnictwa w w/w warsztatach. Istnieje możliwość wysłania obserwatora po wcześniejszym uzgodnieniu z organizatorem. Zaproszenia zostaną rozesłane tylko do uczestników, którzy potwierdzą chęć uczestnictwa w warsztatach do 11.07.2011 r.

Szczegółowy plan warsztatów zostanie ogłoszony wraz z rozesłaniem zaproszeń.
Zakwaterowanie i wyżywienie zapewnia organizator.
Koszt uczestnictwa 5 os. zespołu: 500 zł. Koszt uczestnictwa 1 os.- obserwatora: 100 zł
Zakwaterowanie w namiotach organizatora lub uczestników.
Miejsce warsztatów: Porąbka, woj. śląskie

Koordynatorzy zgłoszeń:

Marcin Bieniek
509 298 028
admin@archiwum-gpr.ospkety.pl

Jerzy Herma
502 391 595
jherma@interia.pl

Kategorie aktualności:

Współpraca: